Als je in Nederland werkt ontkom je niet aan het feit dat je inkomstenbelasting moet betalen. Als je een eigen woning koopt, dan is dit van invloed op de  inkomstenbelasting die je moet berekenen. We zullen de belangrijkste feiten die je echt moet weten voor je op een rijtje zetten.

Wet inkomstenbelasting

Sinds 2001 is er een nieuw systeem ingevoerd voor het heffen van de inkomstenbelasting. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet Inkomstenbelasting, en heet het boxensysteem. Dit boxensysteem werkt als volgt: alle soorten inkomsten die je hebt worden verdeeld over drie boxen: Box 1, Box 2 en Box 3. Voor de boxen gelden verschillende heffingstarieven.

Box 1

Als je een woning hebt en een hypotheek hebt afgesloten dan is het goed meer te weten over Box 1. Tot deze box behoort al het inkomen uit huidig werk en onderneming, maar ook het inkomen uit de eigen woning( het eigenwoningforfait) hoort hiertoe. Belangrijk is dat je uit het totaal van inkomen uit Box 1, ook een aantal kosten mag aftrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verlies uit werk en woning, maar ook aan hypotheekrente! Over het inkomen in Box 1 wordt na deze aftrek uiteraard belasting betaald. Deze belasting verloopt via het zogenaamde progressief tarief. Dat wil zeggen dat je bij een hoger totaal inkomen ook in procenten meer aan de belastingdienst betaalt. Het percentage komt echter nooit boven 52 procent uit.

Belastingaangifte rond de eigen woning

Als je een belastingaangifte doet, dan krijg je dus ook te maken met regelingen die betrekking hebben op je eigen woning. Allereerst is het belangrijk dat je weet wanneer men je huis als een ‘eigen woning’ ziet. Welnu, een huis geldt als een ‘eigen woning’ als het een gebouw of een duurzaam aan een plaatsgebonden woonboot betreft, of een deel hiervan. Daarnaast moet het je permanente woonverblijf zijn, en heb je recht op het gebruik van de woning door eigendom, lidmaatschap van coöperatie of recht van vruchtgebruik.

Inkomen eigen woning

Zoals we al eerder vermelden ziet de fiscus het huis dat je gekocht hebt als vermogen. De huurkosten die je bespaart worden door de fiscus gezien als inkomen, waar je belasting over moet betalen. Het inkomen uit de eigen woning wordt eigenwoningforfait genoemd. Om te berekenen hoe hoog deze belasting moet zijn wordt gekeken naar de WOZ- waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken). Belangrijk om als huiseigenaar te weten is dat het eigenwoningforfait maximaal 0,55 procent van de WOZ- waarde bedraagt. Vanaf 2009 is deze belastingsvorm niet meer gemaximeerd.