Als je de juiste hypotheek hebt gevonden, dan rest je niets dan die te af gaan sluiten bij een notaris. Bij dit proces komen veel zaken kijken, die absoluut je aandacht verdienen. We zetten ze hier een voor een voor je op een rijtje


Notariële zaken en de eigen woning

Als je een huis koopt, dan brengt dit veel informatie en regels met zich mee. Ze zul je niet alleen te maken met een geldverstrekker krijgen, maar ook met de notaris. Deze laatste is onmisbaar bij de koop van een huis, omdat hij de transportakte en de hypotheekakte moet opstellen. Hij zal je een heleboel vragen stellen, bijvoorbeeld wat er precies met je vermogen gebeurt bij een overlijden of echtscheiding. Bereid je daarom voor je met de notaris gaat spreken altijd goed voor.

Transportakte

Als je een huis koopt is de transportakte heel belangrijk. Deze akte wordt ook wel de akte van levering genoemd. Hiermee wordt de woning officieel aan de koper ‘geleverd’. De transportakte moet worden opgesteld door een notaris en worden ingeschreven in het Kadaster. Vaste onderdelen die in de transportakte staan zijn Personalia en gegevens over de woning, titel van aankomst( waarin wordt verwezen naar de vorige transportakte), eventuele erfdienstbaarheden( zoals dat de buren over je terrein mogen lopen) en voetangels en klemmen, waarin eventuele bijzonderheden worden omschreven.

Recht van erfpacht

De koop van een huis houdt niet altijd direct in dat je ook de eigenaar bent van de grond waarop het kavel staat. Soms is de gemeente bijvoorbeeld eigenaar en huur je die grond in wezen. Als dit het geval is, moet je jaarlijks een aanzienlijk bedrag betalen: de erfpachtcanon. Dit moet dan altijd helder in de koopovereenkomst en de transportakte zijn aangegeven. In het geval van erfpacht ben je juridisch gezien geen eigenaar van de woning, maar koop je slechts het erfpachtrecht. Op basis van dat recht kun je wel een hypotheek afsluiten. Zorg er altijd voor dat je voor de koop op de hoogte bent of er sprake van erfpacht is of niet.

Recht van opstal

In principe geldt de regel dat de eigenaar van de grond ook eigenaar is van al het onroerend goed op de grond. Een manier om dit toch gescheiden te houden is het recht van opstal. Je zou dan bijvoorbeeld een schuurtje kunnen bouwen op iemands grond en toch de eigenaar blijven van het schuurtje. Deze zaken moeten altijd duidelijk in de transportakte zijn aangegeven. Zo heeft iedereen duidelijkheid en zullen er na de koop geen vervelende situaties ontstaan.